Eén muisklik en de gegevens liggen op straat

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ingaande 25 mei 2018 is deze wet van toepassing. 
U bent helemaal actueel?
U mag alleen gegevens van natuurlijke personen in bezit  hebben met een doel!

Up-to-date...

Zorgt u er voor dat uw privacybeleid actueel is en blijft?
De toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens, die een wettelijke bevoegdheid heeft om te
komen controleren. 

Compliance

Voldoet u aan de relevante regelgeving?
En wie beoordeelt dit intern binnen
uw organisatie? 

AVG-scan

AdviSum heeft een scan ontwikkeld die in een redelijk kort tijdsbestek de witte vlekken laat zien. Vlekken die er uiteindelijk niet mogen zijn!


Outsource toch die FG

Om nu zelf een functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te nemen is voor menig bedrijf niet mogelijk. Dan huurt u toch een externe partij in. Wat dacht u van AdviSum.  

AVG-ondersteuning | compliance- ondersteuning

 

© Copyright AdviSum