resultaatgericht ondernemen...


Daar is natuurlijk niks mis mee. Het MKB moet namelijk geld verdienen, wil het aantrekkelijk zijn voor de eigenaar, personeel en de
andere stakeholders.En er moet 'vet aan de botten' zitten om mindere tijden te kunnen overleven. De laatste jaren is hier
de uitdaging om geld te verdienen en te kunnen blijven bestaan groter geworden en niet altijd eenvoudiger. 


Onze missie: 'het ontzorgen en helpen doorontwikkelen van MKB organisaties'


All-rounder

Zo mogen wij ons noemen. Er is er wel een sector die meer vertegenwoordigd is binnen ons adviescentrum, namelijk de schoonmaakbranche.  Daarnaast zijn de overige sectoren binnen het MKB bij ons van harte welkom. 


Schoonmaakbranche

Schoonmaakdienstverlening
In Nederland zijn ruim 13.000 bedrijven bezig met schoonmaakdienstverlening. Nu dekt veelal de term 'schoonmaak' onvoldoende waar deze ondernemingen dagelijks mee bezig zijn. We zien hier bijvoorbeeld ook de invulling van een huismeester of een cateringmedewerker. Ook deze bedrijfstak kent z'n eigen regelgeving en wordt het onderscheidend vermogen getracht te verkrijgen middels keurmerken. 
In het verleden hebben wij voor organisaties een model ontwikkeld, zodat voldaan kon worden aan de keurmerk-eisen. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij de audits aangaande het keurmerk.  
Toch eens interessant om kennis met ons te maken? U bent van harte welkom!

MKB, een gevarieerd landschap

Diversiteit...
Het MKB, als grootste werkgever van Nederland, is enorm divers. Dat maakt het voor de adviseur ook interessant. Nu zien we daar veel goede ondernemers bij zitten, maar ook ondernemers die effectieve ondersteuning goed kunnen gebruiken.  
Opnieuw naar de tekentafel...
Ondernemers blijven nog wel eens te lang vasthouden aan 'al jaren hetzelfde'. Dat voelt enerzijds veilig, anderzijds kan het zijn dat dit niet meer de omzet van de toekomst is. Dan is herijking van de huidige situatie wel van belang.  Waar liggen de kansen, maar dat begint met de vraag, waar onderscheidt u zich als onderneming nu echt in? 
Advisum als sparringpartner...
Dat is fijn. Uw eigen sparringpartner, die gevraagd of ongevraagd u zal ondersteunen. Ondernemen is al moeilijk zat! Als u nu uw ding doet, pakken wij de randzaken voor u op.
Randzaken die meest van tijd moeten, maar ook zaken waar u zeker beter van kunt worden.
U heeft geen interne afdelingen waar de grotere ondernemingen wel over kunnen beschikken. Maar u bent altijd slagkrachtiger!  Zeker met de juiste sparringpartner. 
Wij zorgen ervoor dat u zich bezig kunt houden met ondernemen!

Zullen wij met u meedenken? Klik hier

Blijven ontwikkelen

Dit geldt zeker ook voor de ondernemer of diens personeel.  AdviSum heeft in samenwerking met de Nederlandse opleidingsacademie een aantal workshops ontwikkeld die aansluiten op de dagelijkse praktijk van de ondernemer of diens personeel. Wilt u meer over finance weten, HRM, of moeten de communicatievaardigheden aangescherpt worden?  


Uw bedrijfsvoering uitbesteden? Geheel of een deel? Dat is mogelijk, zodat u zich kunt richten op de kern van uw ondernemersbestaan!
Strategie
Wij gaan met onze klant aan de slag om de strategie te bepalen, of te herijken. Stellen daar de juiste marketingmiddelen voor vast. Aan de hand van de tussentijdse informatie, monitoren wij gezamenlijk of u op plan zit.
Finance
Uw dagelijke financiële administratie wordt verwerkt wat u actuele tussentijdse stuurinformatie geeft. Tevens verwerken wij de jaarrekening en de fiscale aangiften.  Oftewel totale ontzorging!
Personeel
Vanaf aanname, verwerking salarissen en al de andere personele aspecten waar u mee te maken heeft. 
Ons gesprek
U wilt focussen? U wilt bezig zijn met uw vak? Oftewel u wilt toekomst? 
Laten we beginnen met een gesprek. Een gesprek met toekomst!


     kom in contact

 
info@advisum.nl
0344 - 66 45 32

© Copyright AdviSum